Vesti

Xella Grupa je postala većinski vlasnik preduzeća Rapid Apatin

Xella Grupa je postala većinski vlasnik preduzeća Rapid Apatin sa oko 70%  vlasničkog udela u okviru javne ponude za preuzimanje. Sa proizvodnim kapacitetom od oko 30.000m3, Rapid  nudi najbolje uslove za zadovoljenje rastuće tražnje za kalcijum silikatnim blokovima na tržištima Srbije, Hrvatske, Slovenije i zapadne Rumunije, gde su Silka blokovi poznati kao siguran i pouzdan proizvod. Silka kalcijum silikatni blokovi su mineralni građevinski materijali i omogućavaju izgradnju ekoloških, održivih i postojanih objekata, pružajući važan doprinos zaštiti životne sredine i klime. Silka kalcijum [...]

Detaljnije...

Odluke vanredne skupštine akcionara 04.03.2021.

Odluka o imenovanju zapisničara_Rapid_040320213 Odluka o izboru predsednika skupštine_04032021_Rapid2 Odluka o izmenama i dopunama statuta_Rapid_040320214 Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora_Rapid_040320215 Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora_Rapid_040320216 Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje_Rapid_040320217 Izveštaj komisije za glasanje_Rapid_040320218 Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara_Rapid_040320219

Detaljnije...

Dokumenta

Odluka o imenovanju predsedavajuceg Nadzornog odbora Poziv za vanrednu sednicu Nadzornog odbora Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta_Rapid_04032021 Zapisnik s a odlukama Nadzornog odbora Glasački list   Biografije predloženih clanova Nadzornog odbora Društva – prilog 5. Odluka o imenovanju clanova Nadzornog odbora Društva – prilog 4. Odluka o izboru predesdnika skupštine – prilog 2. Odluka o izmenama i dopunama Statuta društva – prilog 1. Odluka o razrešenju clanova nadzornog odbora Društva – prilog 3.

Detaljnije...

Materijal za vanrednu skupštinu

Materijal za vanrednu skupštinu Glasacki list za vanrednu sednicu skupštine 3.1. Predlog odluke o imenovanju predsednika skupštine 3.3. Predlog odluke o imenovanju clana nadzornog odbora 3.2. Predlog odluke o razrešenju clana nadzornog odbora Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne skupstine akcionara

Detaljnije...