Xella Grupa je postala većinski vlasnik preduzeća Rapid Apatin

Xella Grupa je postala većinski vlasnik preduzeća Rapid Apatin sa oko 70%  vlasničkog udela u okviru javne ponude za preuzimanje.Sa proizvodnim kapacitetom od oko 30.000m3, Rapid  nudi najbolje uslove za zadovoljenje rastuće tražnje za kalcijum silikatnim blokovima na tržištima Srbije, Hrvatske, Slovenije i zapadne Rumunije, gde su Silka blokovi poznati kao siguran i pouzdan proizvod. […]

Read more

Odluke vanredne skupštine akcionara 04.03.2021.

Odluka o imenovanju zapisničara_Rapid_040320213 Odluka o izboru predsednika skupštine_04032021_Rapid2 Odluka o izmenama i dopunama statuta_Rapid_040320214 Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora_Rapid_040320215 Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora_Rapid_040320216 Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje_Rapid_040320217 Izveštaj komisije za glasanje_Rapid_040320218 Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara_Rapid_040320219  

Read more

Dokumenta

Odluka o imenovanju predsedavajuceg Nadzornog odbora Poziv za vanrednu sednicu Nadzornog odbora Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta Rapid 04032021 Zapisnik sa odlukama Nadzornog odbora Glasački list Biografije predloženih clanova Nadzornog odbora Društva – prilog 5. Odluka o imenovanju clanova Nadzornog odbora Društva – prilog 4. Odluka o izboru predsednika skupštine prilog – 2. […]

Read more
  • 1
  • 2