Odluka o sazivanju redovne godišnje sednice skupštine PGP RAPID AD Apatin 27/04/2024 Rapid

Odluka o sazivanju redovne godišnje sednice skupštine PGP RAPID AD Apatin

Odluke o sazivanju skupštine PGP RAPID AD Apatin 26/05/2023 Rapid

Odluka o sazivanju redovne godišnje sednice skupštine PGP RAPID AD Apatin Predlozi odluka za redovnu sednicu skupštine akcionara  

Poslovnik o radu skupštine akcionara PGP RAPID AD Apatin 29/06/2021 Rapid

Poslovnik o radu skupštine akcionara PGP RAPID AD Apatin  

Odluka o izmenama i dopunama statuta PGP Rapid ad Apatin 29/06/2021 Rapid

Odluka o izmenama i dopnama statuta PGP Rapid ad Apatin  

Odluke i zapisnik sa redovne sednice skupštine PGP “RAPID” AD Apatin održane 28.06.2021 29/06/2021 Rapid

Odluke i zapisnik sa redovne sednice skupštine RAPID 28.06.2021.  

Poziv za redovnu godišnju sednicu skupštine PGP RAPID AD APATIN 28.06.2021. 28/05/2021 Rapid

08 Odluka o sazivu redovne sednice skupstine akcionara  

Xella Grupa je postala većinski vlasnik preduzeća Rapid Apatin 30/03/2021 Rapid

Xella Grupa je postala većinski vlasnik preduzeća Rapid Apatin sa oko 70%  vlasničkog udela u okviru javne ponude za preuzimanje.Sa proizvodnim [...]

Odluke vanredne skupštine akcionara 04.03.2021. 04/03/2021 Rapid

Odluka o imenovanju zapisničara_Rapid_040320213 Odluka o izboru predsednika skupštine_04032021_Rapid2 Odluka o izmenama i dopunama [...]

Dokumenta 18/02/2021 Rapid

Odluka o imenovanju predsedavajuceg Nadzornog odbora Poziv za vanrednu sednicu Nadzornog odbora Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta Rapid [...]

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne skupstine akcionara 18/02/2021 Rapid

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne skupstine akcionara