Odluke i zapisnik sa redovne sednice skupštine PGP “RAPID” AD Apatin održane 28.06.2021