Katalog proizvoda hrvatska

Fasadna silikatna opeka proizvodi se od kvalitetnog dunavskog peska i kreča. Zaparivanjem pod pritiskom prethodno ukalupljene smese, dobija se opeka velike čvrstoće, pravilnih ivica i prirodne belosive boje.Dodatkom pigmenata u još sirovu masu dobija se proizvod istih kvaliteta i prijatnih pastelnih boja.Fasadna silikatna opeka zida se produžnim krečno cementnim malterom ili „gotovim” malterom za zidanje, a može se i ugra|ivati lepljenjem građevinskim lepkom za spoljnu upotrebu. Pre ugradnje opeka treba da bude nakvašena. U toku zidanja pažljivo treba opeku čistiti od ostataka svečeg maltera.Fasadnu oblogu od opeke potrebno je pričvrstiti za konstruktivni zid ankerima od nerđajuće žice debljine 3-4 mm, na razmaku od 100 cm po horizontali i po 50 cm po vertikali. Duž ivica i otvora na fasadi ankeri se postavljaju na razmaku od 40 cm. Nakon zidanja, poželjno je zaštititi fasadu od prljanja i upijanja vode bezbojnim silikonskim premazom.

PROIZVODNO GRAĐEVINSKO
PREDUZEĆE AD
Tel/Fax: +381 25 772 922
e-mail:prodaja @rapid.rs
www.rapid.rs