Author - rapidapatin

Odluke vanredne skupštine akcionara 04.03.2021.

Odluka o imenovanju zapisničara_Rapid_040320213 Odluka o izboru predsednika skupštine_04032021_Rapid2 Odluka o izmenama i dopunama statuta_Rapid_040320214 Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora_Rapid_040320215 Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora_Rapid_040320216 Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje_Rapid_040320217 Izveštaj komisije za glasanje_Rapid_040320218 Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara_Rapid_040320219

Detaljnije...