Izjava direktora o pokriću gubitka
16.09.2014

 Izjava direktora o pokriću gubitka po finansijskim izvestajima za 2013 godinu