Akcionarsko društvo nije donelo odluku o raspodeli dobiti
18.10.2012

Akcionarsko društvo nije donelo odluku o raspodeli dobiti, odnosno o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2011 godniu zbog nedostatka izvora za te namene.