Održana skupština akcionara PGP 'Rapid'
18.10.2012

Na održanoj sednici akcionara PGP Rapida, doneta je odluka o izboru revizorske kuće.