Održana skupština akcionara PGP "Rapid"
26.07.2012

Na sednici održanoj 28. juna 2012. skupština akcionara donela je sledeće odluke:

1. Usvajaju se redovni godišnji finansijski izveštaji kao i Godišnji izveštaj o poslovanju PGP "Rapid" a.d iz Apatina za 2010. godinu bez korekcije ranije obelodanjenih izveštaja.

2. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora "Dij-Audit" d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja PGP "Rapid" a.d iz Apatina za 2011. godinu.