Godišnji dokumenat o objavljenim informacijama za 2011. godinu
19.07.2012

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i članom 13. Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (Službeni glasnik RS br. 89/2011), PGP "Rapid"ad Apatin  objavljuje Godišnji dokumenat o objavljenim informacijama za 2011. godinu i periodu do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta.
Dokument možete preuzeti na www.rapid.rs