GLOBAL KOLONIJA, Kragujevac
07.11.2011

Gipsari RAPID-a, uspešno i u roku, završili su radove na ugradnji oko 1400 m2 pregradnih zidova od punih gipsanih ploča sopstvene proizvodnje, na objektu "C" novog, elitnog stambenog kompleksa u Kragujevcu. Na istom objektu počela je i ugradnja RAPID-ovih fasadnih silikatnih pločica.


 Uskoro će i početak izgradnje objekata "A" i "B".