RAPIDOVA “ ŽUTA“ U MAĐARSKOJ
26.08.2011

PGP „RAPID“ potpisao je sa mađarskim građevinarima ugovor o isporuci 400.000 komada žute fasadne silikatne opeke. Opeka će se ugraditi na stambeno-poslovnom kompleksu u Kapošvaru. Realizacija projekta – isporuka opeke odvijaće se kontinuirano u sledeća dva meseca.
Ugovoreni posao je od velikog značaja za „RAPID“ s obzirom na krizu u domaćoj građevinskoj industriji i znatno smanjenje obima gradnje u našoj zemlji.