Uspešna prezentacija „RAPID“ ad Apatin na sajmu građevine
13.05.2011

Na sajmu koji je održan od 12.04. do 16.04.2011. godine „RAPID“ ad Apatin je predstavio svoje proizvode. Prezentacija je dobila poztivne ocene i prošla je veoma uspešno.