NOVA ŠKOLA
08.09.2010

Za početak nove školske godine, beogradsko naselje Kaluđerica dobilo je novu školu.
Investitor je Grad Beograd, a Izvođač radova preduzeće “Graditelj” iz Beograda.
 Crvena fasadna silikatna opeka deb. 12 cm ugrađena je na celoj fasadi objekta.