Fasadna silikatna opeka

706 - cepana / rustik

                          

čvrstoća: min. 20 N/mm2
zapreminska težina: 1,8 kg/dm3

Mere i kvalitet fasadne silikatne opeke odgovaraju
standardima  JUS U. N3.300

   Fasadna silikatna opeka zida se produžnim krečno cementnim  malterom ili "gotovim" malterom  za  zidanje. Elementi debljine 3 cm  i pločice mogu se ugrađivati  i lepljenjem građevinskim lepkom za spoljnu upotrebu. Pre ugradnje opeka treba  da bude nakvašena. U toku  zidanja  pažljivo čistiti opeku  od ostataka svežeg maltera.
   Fasadnu oblogu od opeke potrebno je pričvrstiti za konstruktivni zid ankerima  od nerđajuće  žice debljine 3-4mm,na razmaku od 100cm i na 50 cm po vertikali.Duž ivica i otvora  na fasadi  ankeri se postavljaju na razmaku od 40cm.
   Nakon zidanja preporučuje se zaštita fasade od prljanja i upijanja vode bezbojnim silikonskim  premazom.
              

Dostupne boje

Bela
Žuta - g
Crvena
Zelena
Žuta - p
Smeđa
Sivo - Crna

Teksture

Glatka
Cepana / rustik
Cepana / rustik sa bordurom